niedziela, 15 lipca 2018

Rozmowa na Skypie

W dniu 04.07.2018 r. grupa uczniów wyjeżdżających we wrześniu na praktyki zagraniczne do Hiszpanii w ramach projektu „Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość” odbyła rozmowę z koordynatorem projektu z Hiszpanii poprzez komunikator Skype. W trakcie rozmowy poruszono tematy związane z pobytem uczniów w Hiszpanii, ich zainteresowaniami oraz omówiono warunki przygotowane przez organizację przyjmującą.
Zajęcia pedagogiczne, kulturowe i językowe

W czerwcu i w lipcu uczestnicy rozpoczęli zajęcia z przygotowania językowego, kulturowego oraz pedagogicznego.
Podczas zajęć kulturowych prowadzonych przez nauczyciela języka hiszpańskiego mgr Anetę Wysocką uczniowie poznali m.in. historię Półwyspu Iberyjskiego, kulturę, sztukę, zabytki oraz zwyczaje i obyczaje Hiszpanów.
Podczas zajęć pedagogicznych prowadzonych przez mgr Małgorzatę Olasek młodzież uczyła się jak radzić sobie ze stresem czy też współpracować w grupie.wtorek, 26 czerwca 2018

Harmonogram zajęć przygotowawczych


HARMONOGRAM ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH02.07.2018 r. (12.30 – 16.00)

03.07.2018 r. (10.00 – 13.00)

04.07.2018 r. (10.00 – 13.00)

05.07.2018 r. (10.00 – 13.00)

06.07.2018 r. (10.00 – 13.00)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PEDAGOGICZNYCH

29.06.2018 r. (09:00 – 12:00)
02.07.2018 r. (09:00 – 12:00)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KULTUROWYCH

28.06.2018 r. (10:00 – 15:00)


Pierwsze spotkanie uczestników projektu oraz ich rodziców


W dniu 2 lipca 2018 r. o godzinie 16.00 w sali 22 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczniów zakwalifikowanych do projektu „Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość” oraz ich rodziców.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!!!!!


Rekrutacja do projektu "Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość" zakończona

Komisja Rekrutacyjna
z dniem 26 czerwca 2018 r.
zakończyła rekrutację do projektu
„Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość”
 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu ERASMUS+
W projekcie weźmie udział 16 uczniów Technikum im. M. Kopernika z klasy II A i I A, kształcących się w zawodzie TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH. Pobyt w Sevilli przewidziany jest od 16 - 29 września 2018 r.
Jednocześnie informujemy, że rozpoczynamy etap przygotowawczy w realizacji Projektu.

sobota, 23 czerwca 2018

Wręczenie certyfikatów uczestnikom projektu

Kolejna grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, uczestnicząca w projekcie „Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość” zakończyła mobilności w Sevilli w Hiszpanii uzyskując certyfikaty potwierdzające odbycie staży zagranicznych Mobility Tool, certyfikaty wręczyli wicestarosta Bogusław Piotrowski wraz z koordynatorem projektu mgr Anną Grochowską.
Obecnie trwa rekrutacja uczniów odbywających naukę w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych do projektu, uczniowie kolejny raz wylecą do Hiszpanii we wrześniu. Projekt w całości finansowany jest ze środków unijnych.czwartek, 14 czerwca 2018

Rekrutacja do projektu "Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość" - rozpoczęta!!!!

Komisja Rekrutacyjna
z dniem 15 czerwca 2018 r.
rozpoczyna rekrutację do projektu
„Inwestuję w siebie – inwestuję w przyszłość”
 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu ERASMUS+
Projekt skierowany jest do uczniów Technikum im. Mikołaja Kopernika w zawodzie TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH
  • Pobyt w Sevilli przewidziany jest od 16 - 29 września 2018 r.
  • Staż zrealizowany jest w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do koordynatora projektu mgr Anny Grochowskiej.
Szczegółowe wymagania dotyczące uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy i regulamin rekrutacji, dostępne u koordynatora projektu.
Lista uczestników zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły 27 czerwca 2018 r.
Głównym celem projektu jest stworzenie uczniom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i podniesienie przez uczestników kompetencji zawodowych. Projekt ma także na celu rozwinięcie umiejętności językowych, interpersonalnych i społecznych uczniów.

Rozmowa na Skypie

W dniu 04.07.2018 r. grupa uczniów wyjeżdżających we wrześniu na praktyki zagraniczne do Hiszpanii w ramach projektu „Inwestuję w siebie – i...